BVQI удостоверява, че системата за управление на "Арт Транс Медика" ООД е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандарта за управление ISO 9001:2000